ساعت :

11:42

تاریخ :

31 اردیبهشت 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

جلسه ی برنامه ریزی روز جهانی معلولین برگزار شد

اداره ی ورزش سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری:

با حمایت شورای اسلامی شهر و به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و به منظور هماهنگی و برنامه ریزی جشنواره ی فرهنگی – ورزشی روز جهانی معلولین جلسه ای با حضور نمایندگانی از هیئت ورزشی جانبازان و معلولان ، اداره کل بهزیستی ، اداره کل ورزش و جوانان و سرپرست سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار شد.

لازم به ذکراست که این جشنواره با هدف معرفی استعدادها و ارتقاء مشارکت معلولان در فعالیتهای ورزشی و ایجاد شادی و نشاد برای افراد دارای معلولیت برگزار خواهد شد.