ساعت :

07:04

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آلبوم عکس:برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی روز جهانی معلولان

شهردار و اعضای شورای شهر با حضور در این مراسم از برگزیدگان این جشنواره تقدیر کردند.قایل به ذکر است که این جشنواره به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و همکاری اداره کل بهزیستی برگزار گردید.