ساعت :

13:53

تاریخ :

14 مهر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آلبوم عکس:برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی روز جهانی معلولان

شهردار و اعضای شورای شهر با حضور در این مراسم از برگزیدگان این جشنواره تقدیر کردند.قایل به ذکر است که این جشنواره به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و همکاری اداره کل بهزیستی برگزار گردید.