ساعت :

17:52

تاریخ :

28 خرداد 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

تیم والیبال کارکنان شهرداری بیرجند نایب قهرمان مسابقات استانی والیبال کارکنان دولت شد