ساعت :

03:21

تاریخ :

7 فروردین 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

همزمان با دهه ی مبارک فجر،سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند برگزار می کند