ساعت :

13:47

تاریخ :

25 تیر 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

همزمان با دهه ی مبارک فجر،سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند برگزار می کند