ساعت :

06:51

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

همزمان با دهه ی مبارک فجر،سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند برگزار می کند