ساعت :

13:39

تاریخ :

14 مهر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

همزمان با دهه ی مبارک فجر،سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند برگزار می کند