ساعت :

04:51

تاریخ :

7 فروردین 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

۱۲ بهمن گرامیداشت سالروز ورود امام خمینی