ساعت :

17:55

تاریخ :

28 خرداد 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

گزارش تصویری جشن بزرگ انقلاب و کارناوال شادی