ساعت :

15:20

تاریخ :

25 تیر 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

برپایی ورزش صبحگاهی در پارکهای شهر در دستور کار قرار گرفت

برپایی ورزش های همگانی صبحگاهی بار دیگر شور و نشاط را به بوستانهای شهری می آورد.
در جلسه ی هماهنگی برپایی ورزشهای هماهنگی صبحگاهی در بوستانهای شهری که به میزبانی شهرداری بیرجند و با حضور نمایندگان ادارات و نهاد های ذیربط و اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد برپایی آزمایشی ورزش صبحگاهی برای دو روز در هفته در دو بوستان توحید و معتمد نژاد در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد برنامه ریزی های لازم برای برپایی ورزش صبحگاهی در چهار پارک دیگر نیز انجام شود.
روزهای جمعه نیز هر روز یکی از هیاتهای ورزشی میزبان و مجری ورزش صبحگاهی خواهند بود.