ساعت :

15:10

تاریخ :

14 مهر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

جشن روز جوان همزمان با ولادت حضرت علی اکبر(س)