ساعت :

17:47

تاریخ :

28 خرداد 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

جشن روز جوان همزمان با ولادت حضرت علی اکبر(س)