ساعت :

08:29

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

جشن روز جوان همزمان با ولادت حضرت علی اکبر(س)