ساعت :

16:34

تاریخ :

15 تیر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آرشیو اخبار

جشنهای خیابانی نوروز

به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی , در نقاط مختلف شهر جشنهای خیابانی برگزار شد.
خیابانهای محلاتی، شعبانیه، بازار بیرجند، فرهنگسرای شهر و مهرشهر میزبان هنرمندان برای برپایی رقص محلی و نمایشهای عمو فیروز بودند.
ویدئوهایی از این جشنها در ادامه مطلب

ادامه مطلب »