ساعت :

15:25

تاریخ :

15 تیر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آرشیو اخبار

رمضان در تبلیغات شهری

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند با هدف فرهنگسازی و ترویج آموزه های اسلامی و با نصب بنر و انجام تبلیغات و آذین بندی به استقبال رمضان رفت.
مشاهده عکس در ادامه مطلب

ادامه مطلب »