ساعت :

17:25

تاریخ :

28 خرداد 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

مهر سرخ _ پویش اهدای خون مردم خراسان جنوبی_ ۷ لغایت ۱۵ ماه مبارک رمضان