ساعت :

14:59

تاریخ :

14 مهر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

سازمان فرهنگی شهرداری میزبان شما در بوستان توحید _ با برنامه های متنوع و جذاب در شبهای ماه مبارک رمضان