ساعت :

08:17

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

سازمان فرهنگی شهرداری میزبان شما در بوستان توحید _ با برنامه های متنوع و جذاب در شبهای ماه مبارک رمضان