ساعت :

17:36

تاریخ :

28 خرداد 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

سازمان فرهنگی شهرداری میزبان شما در بوستان توحید _ با برنامه های متنوع و جذاب در شبهای ماه مبارک رمضان