ساعت :

15:36

تاریخ :

17 بهمن 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

سازمان فرهنگی شهرداری میزبان شما در بوستان توحید _ با برنامه های متنوع و جذاب در شبهای ماه مبارک رمضان