ساعت :

16:33

تاریخ :

28 خرداد 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

اعلام همکاری سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورززشی شهرداری بیرجند با خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر(ع)

در دیدار حامد عربزاده مدیر عامل موسسه ی خیریه ی توانبخشی علی اکبر (ع) با رئیس سازمان فرهنگی اجتمای شهرداری زمینه های همکاری سازمان با این خیریه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این دیدار محمد رمضانی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری با تاکید بر ضرورت حمایت از موسسات مردم نهاد اعلام آمادگی کرد که سازمان فرهنگی شهرداری در چارچوب قوانین و مقررات نهایت همکاری را با این مجموعه داشته باشد.