ساعت :

19:26

تاریخ :

13 اسفند 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

اختتامیه پویش اهدای خون “مهر سرخ” _یکشنبه ۲۸ فروردین ساعت ۲۰:۳۰میدان جانبازان