ساعت :

15:36

تاریخ :

14 مهر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

اختتامیه پویش اهدای خون “مهر سرخ” _یکشنبه ۲۸ فروردین ساعت ۲۰:۳۰میدان جانبازان