ساعت :

06:05

تاریخ :

5 خرداد 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

اختتامیه پویش اهدای خون “مهر سرخ” _یکشنبه ۲۸ فروردین ساعت ۲۰:۳۰میدان جانبازان