ساعت :

05:13

تاریخ :

7 فروردین 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

اختتامیه پویش اهدای خون “مهر سرخ” _یکشنبه ۲۸ فروردین ساعت ۲۰:۳۰میدان جانبازان