ساعت :

07:18

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

گزارشی تصویری از برنامه های سازمان در شبهای قدر

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری با برپایی ایستگاه صلواتی با همکاری کاروان پیاده هیات حضرت علی اکبر مهرشهر و برگزاری مراسم احیا در سالن غدیر شهرداری این ایام و لیالی را گرامی داشت.
مدیر کل ورزش و جوانان استان ، معاون خدمات شهری شهرداری ، رئیس سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری و رئیس هیات ورزشهای زورخانه ای از جمله شرکت کنندگان در مراسم احیای شبهای قدر سالن ورزشی غدیر شهرداری بودند.