ساعت :

08:07

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آلبوم عکس : حضور باستانی کاران باشگاه غدیر شهرداری در بوستان آیت الله بهجت مهرشهر