ساعت :

05:15

تاریخ :

5 خرداد 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آلبوم عکس : حضور باستانی کاران باشگاه غدیر شهرداری در بوستان آیت الله بهجت مهرشهر