ساعت :

17:27

تاریخ :

28 خرداد 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آلبوم عکس : حضور باستانی کاران باشگاه غدیر شهرداری در بوستان آیت الله بهجت مهرشهر