ساعت :

04:28

تاریخ :

7 فروردین 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آلبوم عکس : حضور باستانی کاران باشگاه غدیر شهرداری در بوستان آیت الله بهجت مهرشهر