ساعت :

14:49

تاریخ :

14 مهر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آلبوم عکس : حضور باستانی کاران باشگاه غدیر شهرداری در بوستان آیت الله بهجت مهرشهر