ساعت :

07:01

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

تبریک انتصاب مدیرجدید منطقه ۲ با حضور در دفتر کار همکار قدیمی

رئیس و کارکنان سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری با حضور در دفتر کار محمد سنجری انتصاب او به سمت مدیریت شهرداری منطقه ۲ بیرجند را تبریک گفتند.

محمد سنجری با پیشینه ی کاری ریاست حراست شهرداری ، معاونت سازمان ساماندهی مشاغل و ریاست اداره فرهنگی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری از جمله مدیران با سابقه شهرداری بیرجند است.