ساعت :

14:13

تاریخ :

25 تیر 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آغاز کلاسهای تابستانی در خانه ی محله شعبانیه

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند کلاسهای تابستانی خانه ی محله شعبانیه با برگزاری اولین کلاسهای نقاشی مقدماتی (مداد رنگی) و زبان انگلیسی آغاز شد.