ساعت :

07:13

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

مددجویان مرکز توانبخشی علی اکبر از خدمت رایگان هنر آموزان آموزشگاه آرایش و پیرایش خانه محله شعبانیه بهره مند شدند

محمد براتی مدیر خانه های محله شهرداری و جمعی از هنر آموزان آموزشگاه آرایش و پیرایش خانه محله شعبانیه از مرکز توانبخشی علی اکبر بازدید کردند.

ابلاغ پیام مدیریت سازمان فرهگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ، بازدید از بخشهای مختلف مرکز توانبخشی علی اکبر و ارائه ی خدمت به مددجویان توسط هنرجویان آرایش و پیرایش خانه محله شعبانیه از برنامه های این بازدید بود.