ساعت :

09:50

تاریخ :

23 مرداد 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

گزارش تصویری جشن ولایت همزمان با دهه ولایت در بوستان توحید