ساعت :

15:04

تاریخ :

25 تیر 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

گزارش تصویری جشن ولایت همزمان با دهه ولایت در بوستان توحید