ساعت :

22:11

تاریخ :

5 آذر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

گزارش تصویری جشن ولایت همزمان با دهه ولایت در بوستان توحید