ساعت :

08:13

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

گزارش تصویری جشن ولایت همزمان با دهه ولایت در بوستان توحید