ساعت :

07:35

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

فراخوان نقاشی سه بعدی _ مهلت ارسال آثار ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۱