ساعت :

13:44

تاریخ :

25 تیر 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

تقدیر از شهردار بیرجند در پی ایجاد حوزه معاونت فرهنگی در شهرداری

جمعی از کارکنان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند در پیامهایی جداگانه ضمن تبریک انتصاب محمد رمضانی به عنوان اولین معاون فرهنگی، اجتماعی و اطلاع رسانی شهرداری از شهردار بیرجند به خاطر ارتقائ رتبه اداری خدمات فرهنگی اجتماعی شهرداری قدردانی کردند.