ساعت :

16:00

تاریخ :

17 بهمن 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

بوستان توحید میزبان اختتامیه مسابقات بسکتبال سه نفره _ آلبوم عکس و فیلم