ساعت :

08:43

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

بوستان توحید میزبان اختتامیه مسابقات بسکتبال سه نفره _ آلبوم عکس و فیلم