ساعت :

17:58

تاریخ :

28 خرداد 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

بوستان توحید میزبان اختتامیه مسابقات بسکتبال سه نفره _ آلبوم عکس و فیلم