ساعت :

15:23

تاریخ :

14 مهر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

بوستان توحید میزبان اختتامیه مسابقات بسکتبال سه نفره _ آلبوم عکس و فیلم