ساعت :

07:36

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آلبوم عکس جشن بزرگ 7 مهر روز آتشنشانی – تجلیل و تقدیر ازبازنشستگان، آتش نشانان و کارمندان نمونه شهرداری بیرجند