ساعت :

21:31

تاریخ :

5 آذر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آلبوم عکس جشن بزرگ 7 مهر روز آتشنشانی – تجلیل و تقدیر ازبازنشستگان، آتش نشانان و کارمندان نمونه شهرداری بیرجند