ساعت :

03:58

تاریخ :

7 فروردین 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آلبوم عکس جشن بزرگ 7 مهر روز آتشنشانی – تجلیل و تقدیر ازبازنشستگان، آتش نشانان و کارمندان نمونه شهرداری بیرجند