ساعت :

03:46

تاریخ :

7 فروردین 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

راهپیمایی و گردهمایی بزرگ بانوان با شعار زن-عزت- هویت ایرانی _ پنجشنبه ۲۱ مهر

به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری مراسم راهپیمایی و اجتماع بزرگ بانوان در بیرجند برگزار خواهد شد. زمان و مکان برگزاری پنجشنبه ۲۱ مهر از میدان ابوذر تا میدان قدس