ساعت :

04:16

تاریخ :

7 فروردین 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

به رنگ زرشک- نمایشگاه جانبی جشنواره زرشک- فرهنگسرای شهرداری

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند نمایشگاه جانبی جشنواره ملی زرشک در محل فضای باز فرهنگسرای شهر برپا شد.