ساعت :

22:33

تاریخ :

5 آذر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

اختتامیه جشنواره ملی زرشک در فرهنگسرای شهرداری بیرجند برگزار شد