ساعت :

04:57

تاریخ :

7 فروردین 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

اختتامیه جشنواره ملی زرشک در فرهنگسرای شهرداری بیرجند برگزار شد