ساعت :

17:54

تاریخ :

28 خرداد 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

اختتامیه جشنواره ملی زرشک در فرهنگسرای شهرداری بیرجند برگزار شد