ساعت :

08:38

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

اختتامیه جشنواره ملی زرشک در فرهنگسرای شهرداری بیرجند برگزار شد