ساعت :

22:13

تاریخ :

5 آذر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

طنین مرگ بر آمریکا در فرهنگسرای شهر – در آستانه ی 13 آبان

در آستانه 13 آبان روز دانش آموز ، فرهنگسرای، شهر در دو جشن مجزا، یکی در آمفی تئاتر رو باز و دیگری در سالن همایشها، میزبان دانش آموزان بود.