ساعت :

15:24

تاریخ :

25 تیر 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

تقدیر از فعالان فرهنگی بسیج محله 9 دی مهر شهر

همزمان با هفته بسیج طی مراسمی با حضور معاون فرهنگی شهردار بیرجند از فعالان بسیج محله ی 9 دی مهر شهر تقدیر شد.