ساعت :

14:06

تاریخ :

25 تیر 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

از برگزیدگان مسابقات ورزشی بانوان شهرداری تقدیر شد

همزمان با هفته بسیج، بانوان شهرداری بیرجند در رشته ی ورزشی دارت، با هم به رقابت پرداختند.

در این دوره از مسابقات 20 نفر از بانوان شهرداری شرکت داشتند که خانمها فاطمه پنبه کار و نسرین نوری به ترتیب به مقام اول و دوم و خانمها مهین علی آبادی و ملیحه سبزواری به طور مشترک به مقام سوم نایل آمدند.