ساعت :

07:56

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

“جشن لبخند” همزمان با روز جهانی معلولان با مشارکت شهرداری بیرجند برگزار شد