ساعت :

04:18

تاریخ :

7 فروردین 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

“جشن لبخند” همزمان با روز جهانی معلولان با مشارکت شهرداری بیرجند برگزار شد