ساعت :

08:32

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

اعزام تیم فوتسال شهرداری بیرجند به مسابقات کارکنان شهرداریهای مراکز استان در زاهدان

تیم فوتسال شهرداری برجند به منظور شرکت در مسابقات کارکنان شهرداریهای مراکز استان عازم زاهدان شد.