ساعت :

08:41

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

در چارچوب مسابقات کارکنان دولت – برد تیمهای والیبال و مینی فوتبال شهرداری بیرجند

در چارچوب مسابقات کارکنان دولت، در اولین روز، تیمهای والیبال و مینی فوتبال شهرداری بیرجند از سد تیمهای والیبال صدا و سیما و فوتبال تاًمین اجتماعی گذشتند.