ساعت :

14:06

تاریخ :

25 تیر 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آتشونی برگزار شد. از سلسله جشنهای گرامیداشت دهه فجر- آلبوم عکس