ساعت :

07:09

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آتشونی برگزار شد. از سلسله جشنهای گرامیداشت دهه فجر- آلبوم عکس