ساعت :

03:37

تاریخ :

7 فروردین 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آتشونی برگزار شد. از سلسله جشنهای گرامیداشت دهه فجر- آلبوم عکس