ساعت :

14:23

تاریخ :

25 تیر 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

معاون فرهنگی شهردار در مراسم افتتاح کانون مشاوره حقوقی خانه محله:”تشکلهای مردم نهاد و جهادی مهمترین بازوهای اجرایی شهرداری در خدمات اجتماعی هستند “

محمد رمضانی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند در آیین آغاز به کار مرکز مشاوره حقوقی خادمیاران رضوی در خانه محله شعبانیه، پشتیبانی و حمایت همه جانبه از تشکلهای مردم نهاد و جهادی در امر ارائه ی خدمات اجتماعی و فرهنگی را از اصلی ترین راه کار های شهرداری در موضوع ایجاد نشاط اجتماعی و توانمندسازی مناطق و اقشار آسیب پذیر در دو سال اخیر برشمرد و با قدر دانی از کانون وکلای استان و خادمیاران رضوی در تاسیس این مرکز مشاوره آن را گامی مهم در کاستن از آسیب های اجتماعی و تسهیل مراودات و حل منطقی و مسالمت آمیز منازعات در سطح اجتماع بویژه در مناطق کمتر برخوردار شهر دانست.

پیش از این نیز با حمایت شهرداری بیرجند مرکز مشاوره خانواده با همکاری کانون مشاوران استان و همت گروههای جهادی در این خانه محله تاسیس و فعال گردیده است.