ساعت :

13:39

تاریخ :

25 تیر 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

استقبال از هفته دفاع مقدس با اکران عکسهای تاریخی ببرجند در دفاع مقدس

گزارشی از عکسهای تاریخی بیرجند در دفاع مقدس و اکران آن در سطح بیرجند