ساعت :

13:40

تاریخ :

25 تیر 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند ، سرپرست تیم ملی والیبال زیر ۱۹ سال جمهوری اسلامی ایران شد

با حکم رئیس فدراسیون والیبال ، محمد رمضانی ، رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند ، سرپرست تیم ملی والیبال زیر ۱۹ سال جمهوری اسلامی ایران شد

با حکم سید میلاد تقوی ، رئیس فدراسیون والیبال محمد رمضانی ، رئیس هیات والیبال استان خراسان جنوبی به سمت سرپرست تیم های ملی والیبال ساحلی زیر ۱۹ سال جمهوری اسلامی ایران اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب شد.

در متن حکم آمده است ، با عنایت به توان و تجارب ارزنده جنابعالی به سمت سرپرست تیم های ملی والیبال ساحلی زیر ۱۹ سال جمهوری اسلامی ایران اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و به کارگیری مساعی ارزنده خویش در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

لازم به ذکر است: تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۹ سال با سرپرستی محمد رمضانی رییس هیات والیبال خراسان جنوبی ۸ اردیبهشت ماه عازم کشور تایلند شده اند‌.

کارکنان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورززشی شهرداری بیرجند انتساب جناب آقای رمضانی به سرپرستی تیم والیبال ساحلی زیر 19 سال کشور را به حضور ایشان و جامعه فرهنگی-ورزشی بیرجند تبریک گفته و برای ایشان موفقیتهای روزافزون آرزومی نمایند.